Vores kurser

Vi afholder løbende kurser i færdselsrelateret førstehjælp, som er obligatorisk for at få kørekort til bil, motorcykel, traktor og knallert.

Færdselsrelateret førstehjælp til kørekort for kun 550kr i København!

Se ledige tider

Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort. Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort.

Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Forebyggelse med materiale fra "Rådet for Sikker Trafik" og DFR
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkestedet
 • Førstehjælp til hyppigst forekommende skader ved trafikulykker
Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr. inkl. moms.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Forebyggelse og de hyppigste årsager til ulykker med knallert
 • Håndtering af trafikulykker med knallert - ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til hyppigst forekommende skader ved trafikulykker
Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr. inkl. moms.

Se ledige tider

Vores forskellige kurser i basal førstehjælp klæder dig godt på til at handle og redde liv, hvis ulykken skulle ske.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til blødninger
 • Førstehjælp til hovedskader
 • Førstehjælp til fald og brud
Varighed: 6 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til blødninger
 • Førstehjælp til hovedskader
 • Førstehjælp til fald og brud
 • Førstehjælp til kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp til temperaturpåvirkning
 • Førstehjælp til sygdomme samt småskader
Varighed: 8 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR) - Babyer og småbørn
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Alarmsymptomer ved infektionssygdomme
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.

Kontakt os

Hos os tilrettelægger vi kursets indhold således det passer til jeres hverdag.
Herunder kan i se forskellige eksempler på indhold, i kan tilvælge til jeres eget skræddersyede kursus.


Tilvalgskurser er en række kurser, som vi kan sidde og skræddersy sammen i forhold til jeres og dit behov.

Disse tilvalgskurser tilbyder vi:

 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse m temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet - inkl. hovedskader
 • Førstehjælp ved småskader
 • Førstehjælp ved sygdomme
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn
Kontakt os for mere information.


Funktionsuddannelse indenfor førstehjælp er obligatoriske for visse funktioner i den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder en række forskellige funktionsuddannelser indenfor førstehjælp.

Disse funktionsuddannelser tilbyder vi:

 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
 • Medborgerførstehjælp
 • Førstehjælpere med særligt ansvar
 • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
 • Førstehjælp for erhvervschauffører
Funktionsuddannelser målrettet erhvervsuddannelser

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Førstehjælp på erhvervsudd inkl. færdselsrelateret førstehjælp
 • Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne
Kontakt os for mere information.

Kontakt os

Førstehjælp ændrer sig hele tiden løbende i takt med, at nye procedurer og algoritmer bliver effektiviseret. Vores opdateringskurser vedligeholder din træning og giver dig de nyeste og bedste metoder.
Vi tilbyder 2 former for opdateringskurser, som har fokus på de væsentlige emner inden for førstehjælp.


Indhold på kurset:

 • Repetition af indhold af ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt stroke
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Repetition af dele af indhold af ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Udførelse af førstehjælp til blødning
 • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
Varighed: 6 timer.

Kontakt os for mere information.

Kontakt os