Førstehjælpskursus i København

Vi afholder løbende kurser i færdselsrelateret førstehjælp, som er obligatorisk for at få kørekort til bil, motorcykel, traktor og knallert.

Færdselsrelateret førstehjælp til kørekort for kun 550kr i København og omegn!

Se ledige tiderLæs mere

Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort til bil, motorcykel eller traktor.
Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort.

Vi tilbyder færdselsrelateret førstehjælp i København og mange andre steder. Det er nemt, hurtigt og billigt.

Du modtager et certificeret førstehjælpsbevis. Kurset er gyldigt i forhold til kørekort til bil, motorcykel eller traktor.

Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr.


Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort til knallert.
Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort til knallert.

Vi tilbyder færdselsrelateret førstehjælp i København og mange andre steder. Det er nemt, hurtigt og billigt.

Du modtager et certificeret førstehjælpsbevis. Kurset er gyldigt i forhold til kørekort til knallert.

Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr.

Se ledige tiderLæs mere

Vores forskellige kurser i basal førstehjælp klæder dig godt på til at handle og redde liv, hvis ulykken skulle ske.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til blødninger
 • Førstehjælp til hovedskader
 • Førstehjælp til fald og brud
Varighed: 6 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet og stroke
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til blødninger
 • Førstehjælp til hovedskader
 • Førstehjælp til fald og brud
 • Førstehjælp til kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp til temperaturpåvirkning
 • Førstehjælp til sygdomme samt småskader
Varighed: 8 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning - Hjertelungeredning (HLR) - Babyer og småbørn
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Alarmsymptomer ved infektionssygdomme
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.

Kontakt os

Hos os tilrettelægger vi kursets indhold således det passer til jeres hverdag.
Herunder kan i se forskellige eksempler på indhold, i kan tilvælge til jeres eget skræddersyede kursus.


Tilvalgskurser er en række kurser, som vi kan sidde og skræddersy sammen i forhold til jeres og dit behov.

Disse tilvalgskurser tilbyder vi:

 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved kemiske påvirkninger
 • Førstehjælp ved skader i forbindelse m temperaturpåvirkninger
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet - inkl. hovedskader
 • Førstehjælp ved småskader
 • Førstehjælp ved sygdomme
 • Førstehjælp og forebyggelse til børn
Kontakt os for mere information.


Funktionsuddannelse indenfor førstehjælp er obligatoriske for visse funktioner i den private og den offentlige sektor. Vi tilbyder en række forskellige funktionsuddannelser indenfor førstehjælp.

Disse funktionsuddannelser tilbyder vi:

 • Førstehjælp for voksne med ansvar for børn
 • Medborgerførstehjælp
 • Førstehjælpere med særligt ansvar
 • Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport
 • Førstehjælp for erhvervschauffører
Funktionsuddannelser målrettet erhvervsuddannelser

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Førstehjælp på erhvervsudd inkl. færdselsrelateret førstehjælp
 • Generhvervelse af førstehjælp på erhvervsuddannelserne
Kontakt os for mere information.

Kontakt os

Førstehjælp ændrer sig hele tiden løbende i takt med, at nye procedurer og algoritmer bliver effektiviseret. Vores opdateringskurser vedligeholder din træning og giver dig de nyeste og bedste metoder.
Vi tilbyder 2 former for opdateringskurser, som har fokus på de væsentlige emner inden for førstehjælp.


Indhold på kurset:

 • Repetition af indhold af ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt stroke
Varighed: 4 timer.

Kontakt os for mere information.


Indhold på kurset:

 • Repetition af dele af indhold af ”Førstehjælp ved hjertestop” og ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Udførelse af førstehjælp til blødning
 • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
Varighed: 6 timer.

Kontakt os for mere information.

Kontakt os