Færdselsrelateret førstehjælp

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort. Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort.

Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Forebyggelse med materiale fra “Rådet for Sikker Trafik” og DFR
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkestedet
 • Førstehjælp til hyppigst forekommende skader ved trafikulykker

Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr. inkl. moms.

Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort til knallert. Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort til knallert.

Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Forebyggelse og de hyppigste årsager til ulykker med knallert
 • Håndtering af trafikulykker med knallert – ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Psykisk førstehjælp
 • Førstehjælp til hyppigst forekommende skader ved trafikulykker

Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr. inkl. moms.