Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Dette kursus er til dig, der er ved at tage kørekort. Førstehjælpskurset er en obligatorisk del af at tage et kørekort.

Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens 3 hovedpunkter
 • A-B-C metoden
 • Bevidsthedstilstand
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)
 • Førstehjælp til fremmedlegemer i luftvejene
 • Symptomer på blodprop i hjertet og stroke
 • Forebyggelse med materiale fra “Rådet for Sikker Trafik” og DFR
 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkestedet
 • Førstehjælp til hyppigst forekommende skader ved trafikulykker

Varighed: 8 timer.

Pris pr. kursist: 550 kr. inkl. moms.

Se ledige tider